Dit privacybeleid beschrijft het beleid van STERK® met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de website sterk.expert en alle gerelateerde websites en diensten waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele toestellen. Door gebruik te maken van STERK® en alle bijhorende diensten en opties stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden.

Dit privacybeleid is geldig sinds 1 augustus 2018. Het privacybeleid wordt frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

STERK® is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de toepasselijke privacywetgeving.

In overeenstemming met de wet inzake de elektronische communicaties informeren wij u graag gedetailleerd over het gebruik van cookies. Onze cookiepolicy kan u dan ook nalezen op deze pagina.

Het surfen op onze site kan zonder registratie.

We hebben het recht om gegevens toe te voegen aan onze informatie indien wij aanvullende info ontvangen via derden, en dit binnen de beperkingen van de wet.

Wij mogen uw gegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met ons privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Door registratie op onze site en het aanvaarden van onze voorwaarden gaat u akkoord dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere mailings vanuit STERK® toe te sturen.

Uw gegevens worden beschermd met SSL versleuteling, firewalls enz. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden indien deze gegevens kwaadwillig zouden worden verkregen uit ons systeem. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.